Posiadamy praktyczne doświadczenie w zarządzaniu Active Directory, zaczynając od małych domen, aż po duże środowiska wielodomenowe, rozproszone w kilkunastu lokalizacjach (100+ kontrolerów domeny, 50 000+ użytkowników). 

Oferujemy:

  • Projektowanie i wdrożenia Active Directory 2008 / 2012 / 2016 / 2019 (projektowanie replikacji, GPO, trusty)
  • Zarządzanie istniejącą infrastrukturą Active Directory
  • Audyty środowisk AD pod względem bezpieczeństwa i wydajności
  • Bieżące usuwanie problemów ze środowiskiem Active Directory
  • Przygotowanie planu działania w przypadku awarii 
  • Konsultacje